Wat is duplicate content in SEO? Hoe ontstaat duplicate content? Heeft duplicate content invloed op SEO? Hoe doe ik een duplicate content check? Oplossingen voor duplicate content Hulp nodig bij duplicate content problemen?

Duplicate content, ofwel dubbele inhoud is een veelvoorkomend vraagstuk binnen SEO. Wanneer is er sprake van duplicate content? Word je website afgestraft als je gebruik maakt van dubbele content? Hoe gaat Google om met het ranken van dubbele inhoud?

In deze gids geven we je antwoord op alle vragen over duplicate content. Zo leggen we eerst uit wat het precies is en hoe het kan ontstaan. Vervolgens geven we een aantal mogelijkheden om te controleren of jouw website te maken heeft met duplicate content en zo ja, hoe je dit op verschillende manieren kunt oplossen.

Wat is duplicate content in SEO?

Duplicate content is de Engelse term voor dubbele inhoud op webpagina’s. Er wordt gesproken van de term duplicate content als meer dan de helft van de content op een pagina overeenkomt met een andere pagina. 

Het voorkomen en oplossen van duplicate content is een onderdeel van technische SEO. Je moet namelijk vaak de codes van de website bewerken om Google op een goede manier om te laten gaan met dubbele inhoud. Hier komen we later op terug. 

Er kan zowel interne als externe dubbele inhoud voorkomen. Interne duplicate content houdt in dat content dubbel voorkomt binnen dezelfde website. Externe duplicate content wil zeggen dat content op verschillende websites overeenkomt. 

Interne duplicate content

Bij internal duplicate content komt content op meerdere pagina’s van dezelfde website voor. Je veroorzaakt dit vaak zelf. Het is een veelvoorkomend probleem bij webshops. Een artikel kan bijvoorbeeld via verschillende categorieën gevonden worden, waardoor er meerdere URL’s (meerdere webpagina’s) naar dezelfde productpagina leiden. 

Duplicate content komt ook vaak voor wanneer producten in verschillende kleuren beschikbaar zijn. De productbeschrijving blijft hetzelfde, alleen de kleur verandert. 

Je ziet dit bijvoorbeeld bij bol.com: 

Interne duplicate content

Het zijn dus twee verschillende URL’s, die vrijwel naar dezelfde pagina linken. Het enige verschil tussen deze twee URL’s zijn de afbeeldingen. Google zal deze URL’s dus beschouwen als duplicate content.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om aan te geven dat de pagina’s bij elkaar horen, waardoor beide URL’s kunnen ranken. We komen verderop in dit artikel terug op de oplossingen voor duplicate content. 

Externe duplicate content

Externe duplicate content komt voor wanneer dezelfde inhoud op verschillende websites wordt gebruikt. Je kunt dit zelf doen, door content te kopiëren, maar het kan ook gebeuren dat een andere partij de content van jouw website hergebruikt. 

Opnieuw zijn het vaak webshops die onderhevig zijn aan duplicated content. Een originele productomschrijving kan op wel tientallen webshops gebruikt worden om een product te verkopen. 

Hieronder zie je een voorbeeld van de productpagina’s van aanbodpagina en GSMpunt. Zowel de afbeeldingen als de productomschrijving zijn exact hetzelfde.

Externe duplicate content

Een ander voorbeeld van externe duplicate content is het herplaatsen van persberichten. Persberichten worden letterlijk gekopieerd en geplakt op andere websites om het nieuws te verspreiden. 

Hoe ontstaat duplicate content?

Duplicate content kan op verschillende manieren ontstaan, zowel bewust als onbewust:

 • Productfilters. Het filteren van producten zorgt ervoor dat de URL verandert. Eén pagina kan hierdoor via meerdere URL’s getoond worden. Google ziet dit als duplicate content. 

 • Categorieën. Wanneer je een blog of artikel aan meerdere categorieën linkt kan een bezoeker via de verschillende categoriepagina’s op je blog of bij je artikel komen. Dezelfde pagina is dus via verschillende URL’s te bereiken en dit wordt gezien als duplicate content. 

 • Doorplaatsen. Met doorplaatsen bedoelen we dat een tekst gedeeltelijk of in zijn geheel wordt hergebruikt op een andere pagina. Afhankelijk van waar de content vandaan komt kan dit gezien worden als interne of externe duplicate content. 

 • Kopiëren, plakken. Het kopiëren en plakken van webteksten kan leiden tot duplicate content. Je kunt gerust quotes of kleine stukjes tekst hergebruiken, maar zorg ervoor dat niet meer dan de helft van een pagina dubbel op het internet voorkomt. 

Heeft duplicate content invloed op SEO?

Duplicate content heeft alleen invloed op de SEO van de pagina met dubbele inhoud. De algehele SEO van je website wordt er echter niet door aangetast. 

Op het moment dat Google dubbele inhoud tegenkomt maken ze een keuze welke pagina ze het hoogste ranken. De andere pagina of pagina’s met dezelfde inhoud zullen een stuk lager gerankt worden. 

Nadelig effect op je rankings

De pagina’s met dubbele inhoud worden dus nog steeds geïndexeerd en meegenomen in de zoekresultaten. Het heeft echter een nadelig effect op je rankings, omdat ze een stuk lager komen te staan. Google voorkomt op deze manier dat gebruikers worden geconfronteerd met twee dezelfde pagina’s. 

Normaal gesproken wordt de originele pagina, dus de pagina die als eerste is geplaatst, bovenaan gerankt. Google kan hier echter uitzonderingen op maken, als een andere pagina bijvoorbeeld veel gebruiksvriendelijker is. 

Door je algehele SEO te verbeteren kun je ervoor zorgen dat jij bovenaan rankt als je te maken hebt met externe duplicate content. 

Hoe doe ik een duplicate content check?

Je kunt op verschillende manieren controleren of jij op je site te maken hebt met duplicate content: 

 • Controleer het handmatig

 • Voer een Google Search uit

 • Maak gebruik van een SEO-tool

We zullen de mogelijkheden hieronder verder toelichten. 

Handmatig

Je kunt handmatig controleren of verschillende pagina’s dubbele content bevatten. Controleer op titels, tussenkopjes, paragrafen en meta omschrijvingen. Let ook op dubbele afbeeldingen en de alt teksten. 

Nogmaals, het is niet erg als er een aantal zinnen of een enkele afbeelding vaker voorkomt op je website. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk content op iedere pagina uniek is, om zo hoog mogelijk te kunnen ranken in Google. 

Google Search

Met behulp van Google kun je controleren of er interne of externe duplicate content voorkomt. Je doet dit met een zogenoemde Google Search Operator. 

 • Interne duplicate content controleren. Binnen je eigen website kun je de volgende Operator gebruiken: Site:jouw.websitecontent”. Vervang de schuingedrukte woorden om de search operator voor jou toe te passen. Voor Leadi zou dit bijvoorbeeld zijn: site:www.leadi.nl “hreflang tag”

Interne duplicate content op leadi voor hreflang tag
In bovenstaande zoekresultaten zie je dat Leadi op vier pagina’s schrijft over de hreflang tag. Het artikel “wat is een hreflang tag” is het meest relevant en rankt bovenaan. Voor de andere pagina’s is het niet belangrijk dat ze ranken voor het zoekwoord ‘hreflang tag’. Er hoeft dus geen actie ondernomen te worden.
 • Externe duplicate content controleren. Als je wil controleren of specifieke content op je website ook op een andere website wordt gebruikt kun je de volgende operator gebruiken: “content”. Bijvoorbeeld: “Bied de display van jouw Apple iPhone 13 / 13 Pro optimale bescherming met deze Screen Protector van Rosso.”

Externe duplicate content voor apple iphone 13 en 13 pro screen protector
Bovenstaande pagina’s maken allemaal gebruik van dezelfde productomschrijving voor de Rosso Screen protector voor de iPhone 13 en 13 Pro.

SEO-tool

Een derde optie om te controleren of jouw website te maken heeft met duplicate content is met een SEO-tool. 

SEO-tools zijn doorgaans niet gratis, maar wel het meest effectief. Een goede SEO-tool om op duplicate content te controleren is SE Ranking. De tool laat je via een website audit direct zien of je duplicate content op je website hebt.

Je kunt op de content klikken om een lijst te zien met de pagina’s waar de content op voorkomt. Zo kun je eenvoudig nagaan of het interne of externe duplicate content is en of je er iets aan moet doen. 

Se ranking duplicate content checker

Benieuwd of onze werkwijze jou kan helpen?

Plan een gratis gesprek in om er samen achter te komen.

  Oplossingen voor duplicate content

  We hebben eerder aangegeven dat dubbele content geen invloed heeft op de algehele SEO van je website. Toch kan een pagina met dubbele content laag ranken en dat is zonde. 

  Gelukkig zijn er vijf verschillende oplossingen om lagere rankings van pagina’s vanwege duplicate content te voorkomen. We zullen ze hieronder toelichten. 

  1. Unieke content

  Uiteraard is het schrijven van unieke content een eenvoudige manier om duplicate content te voorkomen. Je kunt gerust inspiratie opdoen vanuit andere online artikelen, maar zorg er altijd voor dat je in je eigen woorden schrijft. 

  Content die nergens anders op het internet te vinden is heeft een hogere kans om te ranken. Je concurreert namelijk niet met andere pagina’s die dezelfde inhoud bevatten. 

  Mocht je toch te maken hebben met duplicate content, dan kun je content herschrijven. Ga na welk deel van de tekst dubbel is en herschrijf dit deel van de pagina. Zo kun je dubbele content toch uniek maken. 

  Het schrijven van unieke content is de enige manier om externe duplicate content te voorkomen. Voor het voorkomen van interne duplicate content zijn er meerdere manieren. 

  2. Canonical tag

  Het kan zijn dat je bewust gebruik wil maken van interne duplicate content. Bijvoorbeeld omdat producten in verschillende kleuren voorkomen of in verschillende categorieën vallen. 

  Met behulp van een canonical tag kun je Google vertellen welke pagina geïndexeerd moet worden. We noemen dit de hoofdpagina. Op de hoofdpagina is de originele bron van de tekst te vinden.

  De hoofdpagina is simpelweg voorzien van de tag: rel=“canonical”. De overige, bijbehorende pagina’s worden voorzien van de tag: rel=“canonical” href=“URL-van-hoofdpagina”

  Door gebruik te maken van de canonical tag worden alle pagina’s geïndexeerd. Google weet echter precies welke pagina ze moeten ranken. De waarde van de overige pagina’s wordt toegekend aan de hoofdpagina.

  Hoe gebruik je de canonical tag
  Met behulp van een canonical tag help je de Google crawlers te begrijpen welke pagina moet ranken voor de content.

  3. Redirect

  Een redirect is een toepassing die je kunt gebruiken om een bestaande URL door te verwijzen naar een andere URL. Er zijn verschillende redirects die je kunt gebruiken om duplicate content tegen te gaan: 

  • 301-redirect. Een bestaande pagina link je door naar een andere pagina. Rankingen van de huidige pagina blijven dus bestaan, alleen kan de URL niet meer bezocht worden. 

  • 401-redirect. Nadat je een pagina verwijdert kun je de URL met behulp van een 401 redirect doorverwijzen naar een andere, relevante pagina.

  301-redirect

  Het kan voorkomen dat je content van je website wil hergebruiken op een andere URL. Denk bijvoorbeeld aan een blogpost die je wil omzetten in een landingspagina

  Een blog die hoog rankt, kun je beter laten zoals deze is, zo voorkom je dat deze in ranking daalt door het wijzigen van de content.

  Nadat de landingspagina live is, kun je de blog met behulp van een 301-redirect doorlinken naar de nieuwe URL. Bezoekers die de blog via Google vinden en op de link klikken, komen zo automatisch op je landingspagina over hetzelfde onderwerp terecht. 

  301 redirect
  De URL van de pagina waarvan je de content hebt hergebruikt blijft bestaan, maar wordt automatisch doorgelinkt naar de pagina waarop je de content hebt hergebruikt.

  401-redirect

  Het kan gebeuren dat je per ongeluk twee of meerdere pagina’s over hetzelfde onderwerp hebt geschreven. Je kunt dan het beste de hoogst rankende pagina behouden en de andere pagina’s verwijderen. 

  Voordat je een pagina verwijdert zorg je ervoor dat alle content van die pagina ook op de andere pagina is opgenomen. Zo voorkom je dat een deel van je werk volledig van de website verdwijnt.

  Zodra je de pagina verwijdert kun je met behulp van een 401-redirect de URL van de verwijderde pagina doorlinken naar de bestaande pagina over hetzelfde onderwerp. De dubbele content is van je website verdwenen en de oude URL leidt naar een pagina over hetzelfde onderwerp. 

  401 redirect
  De verwijderde URL wordt doorgelinkt naar een andere URL. Op deze manier komen bezoekers niet op een fout-pagina terecht als ze op de een of andere manier op de oude URL terecht komen.

  4. Verschillende talen

  Je kunt gerust je website vertalen in verschillende talen. Het wordt door Google niet gezien als duplicate content, zolang je gebruik maakt van hreflang tags

  De hreflang tag is een HTML-tag die aangeeft in welke taal de pagina geschreven is. Bezoekers uit verschillende delen van de wereld kunnen op deze manier automatisch naar de pagina in de juiste taal geleid worden. 

  Voor de hreflang tag geldt dat alle bijbehorende pagina’s aan elkaar gelinkt moeten worden. Je doet dit door alle bijbehorende URL’s, op iedere vertaalde pagina, in de tag op te geven. 

  Hreflang tag
  De opbouw van een hreflang tag.

  5. URL-structuur

  Je kunt je SEO URL-structuur aanpassen, zodat er niet meerdere URL’s voor dezelfde pagina aan worden gemaakt. Vooral voor webshops is dit een goede manier om meerdere URL’s voor dezelfde pagina te voorkomen. 

  Veel webshops maken in hun URL-structuur gebruik van categorieën. Laat deze weg uit de URL om te voorkomen dat URL’s met verschillende categorieën naar dezelfde pagina leiden. 

  Op een WordPress website kun je eenvoudig de structuur van je website instellen. Zorg er wel voor dat je dit vanaf het begin doet, zodat je niet allemaal nieuwe URL’s voor alle pagina’s aan hoeft te maken. 

  Wordpress url instellingen
  Gebruik geen extra tags zoals %category% om te voorkomen dat een pagina verschillende URL’s krijgt doordat deze via verschillende categorieën gevonden kan worden.

  Hulp nodig bij duplicate content problemen?

  Heb je problemen met duplicate content en wil je graag hulp om dit op te lossen, dan staat Leadi voor je klaar. Wij zijn een gespecialiseerd marketingbureau in SEO en SEA en kunnen je dus deskundig ondersteunen. 

  We werken met behulp van sprints, waardoor je nooit aan een langdurig contract vast zit. Je kunt ons inschakelen voor een enkele sprint, meerdere aaneengesloten sprints of simpelweg wanneer het jou uitkomt. 

  Met behulp van onze SEO verbeter sprint kunnen we jou helpen om zowel interne als externe duplicate content aan te pakken en je website hoger te laten ranken. 

  Wil je meer informatie of vrijblijvend een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

   Neem contact op